Tågtrafiken mellan Västerås och Eskilstuna.

Interpellation LTV 110367

Datum

2011-04-11

Författare

Roy Cederbäck (KD)

Nyckelord

tågtrafiken, Västerås-Eskilstuna

Interpellanten Roy Cederbäck (KD) frågar:

  • På vilket sätt förordar landstingsstyrelsens ordförande att restiden kortas?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-04-20 §§ 38 h) och 39 g)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av