Konstutställning i Landstingshuset.

Interpellation LTV 110151

Datum

2011-02-11

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

konstutställning, Landstingshuset

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Vad kostar det att hyra in utställningarna?

  • Görs det något från Landstinget Västmanlands sida för att öka antalet besökare?

  • När sista etappen av ombyggnationen av Landstingshuset är klart planeras det för någon ny lokal för utställningsserien som gör det möjligt för patienter att besöka eventuella utställningar?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-02-23 §§ 11d) och 12d)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

       

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av