Interpellation angående hemsjukvården.

Interpellation LTV 110140

Datum

2011-02-09

Författare

Torsten Källberg (L)

Nyckelord

hemsjukvården, kommunerna

Interpellanten Torsten Källberg frågar:

  • Vad händer med hemsjukvårdsfrågan?

  • När kan vi förvänta oss att ett färdigt förslag om skatteväxling mm föreligger?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-02-23 §§ 11c) och 12c)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

  

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av