Prova innovationsvänlig upphandling för ökad effektivitet och stärkt näringsliv!

Motion LTV 121300

Datum

2012-12-21

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

innovationsvänlig, upphandling

Malin Gabrielsson (KD) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland prövar möjligheten med innovationsvänlig upphandling.

Landstingsfullmäktige beslutade 2013-10-23 § 117

  • att bifalla motionen

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av