Om styrkedjans kvalitet.

Interpellation LTV 110139

Datum

2011-02-09

Författare

Torsten Källberg (L)

Nyckelord

budget, kvalitet, styrkedja

Interpellanten Torsten Källberg frågar:

  • Hur uppfattar ansvarigt landstingsråd revisorernas analys och vad avser den rödgröna ledningen att göra för att inom verksamheten få bättre samstämmighet mellan uppdrag och leverans samt öka insikten om att de är verksamma inom en politisk styrd organisation?

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-02-23 §§ 11b) och 12b)

                               * att anse interpellationen besvarad.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av