Förbättra tillgängligheten för medborgare i länet till Centrallasarettet i Västerås!

Interpellation LTV 110116

Datum

2011-02-04

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

buss, hållplats, Sjukhuset

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar ansvarigt landstingsråd:

  • Hur vill majoriteten öka tillgängligheten, vad gäller kollektivtrafiken, för besökande till lasarettsområdet?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-02-23 §§ 11a) och 12a)

                                  *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av