Personalens bemötande av vårdsökande vid akutmottagningen.

Interpellation LTV 120976

Datum

2012-10-12

Författare

Sten Linder (M)

Nyckelord

akutmottagningen, dialog, patient-personal

Interpellanten Sten Linder (M) frågar ansvarigt landstingsråd:

  • Finns det beredskap att kunna byta ut den personal som kommit "på kant" med den vårdsökande?

  • Finns det utbildning för personalen på akuten att ta hand om vårdsökande som uppför sig på sätt som försvårar personalens arbete?

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-10-24 §§ 123 f) och 124 f)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av