Förbättringar av entrén till Köpings lasarett.

Motion LTV 110972

Datum

2011-11-11

Nyckelord

entrén, Köpings lasarett

Motionären Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Anna-Karin Johansson (C) föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:

  • att utreda möjligheten att anlita studenter vid programmet för rumslig gestaltning - informationsdesign vid Mälardalens högskola för ett idéprojekt kring utformningen av entrén på Köpings lasarett.
     

Landstingsfullmäktige beslutade 2012-09-19 § 99

  • att bifalla motionen.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av