Ombokning av mammografiundersökningar.

Motion LTV 110910

Datum

2011-10-19

Författare

Pia Edstam (M)

Nyckelord

mammografi, ombokning

Motionären Pia Edstam (M) föreslår:

  • att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utforma ett system där patienter kan omboka sin mammografiundersökning via nätet.

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-09-19 § 94

                               *  att anse motionen besvarad.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av