Avgifter för uteblivet besök på mammografin.

Motion LTV 110874

Datum

2011-10-12

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

avgifter, mammografin, uteblivna besök

Motionären Maria Dellham (M) föreslår:

  • att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utforma ett system där patienter debiteras för uteblivna besök på mammografimottagningen.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-11-21 § 146

                                 *  att avslå motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av