Inför mångsökarmodellen i Västmanland!

Motion LTV 110770

Datum

2011-09-06

Författare

Sverre Linton (M), Maria Dellham (M)

Nyckelord

mångsökarmodellen

Motionärerna Maria Dellham (M) och Sverre Linton (M) föreslår:

  • att mångsökarmodellen införs i Landstinget Västmanland

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-11-21 § 145

                                 *  att avslå motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av