Inrättande av en särskild överviktsenhet!

Motion LTV 110744

Datum

2011-08-30

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

överviktsenhet

Motionären Maria Dellham (M) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland inrättar en särskild enhet för överviktiga patienter

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-09-19 § 95

                                 *  att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av