Remisser från företagshälsovården

Motion LTV 130029

Datum

2013-01-07

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

företagshälsovård, remiss, specialistvård

Tomas Högström (M) föreslår:

  • att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att ge företagsläkare remissrätt till specialistvård i Landstinget Västmanland.

 

  • Landstingsfullmäktige beslutade2014-04-23
  • att bifalla motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av