Vuxna personer med dyslexi.

Motion LTV 110687

Datum

2011-08-16

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

dyskalikali, dyslexi

Motionären Malin Gabrielsson (KD) föreslår:

  • att landstingsfullmäktige beslutar att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att inom VKL initiera en diskussion med länets kommuner kring utredningar, hjälp och stöd för vuxna personer med dyslexi.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-02-22 § 15

                                 *  att avslå motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av