Pilotstudie om barnbokslut.

Motion LTV 110604

Datum

2011-06-22

Nyckelord

barnbokslut, pilotstudie

Motionärerna Malin Gabrielsson (KD), Kerstin Falkland (M), Anita Lilja-Stenholm (FP) och Anna-Karin Johansson (C) föreslår landstingsfullmäktige ge landstingstyrelsen i uppdrag:

  • att genomföra en pilotstudie av s. k. barnbokslut

     -   Landstingsfullmäktige beslutade 2012-09-19 § 96

                                *  att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av