Hälsocoach i Primärvården.

Motion LTV 110541

Datum

2011-06-08

Författare

Pia Edstam (M), Ulrika Hultgren (M)

Nyckelord

hälsocoach, Primärvården

Motionärerna Ulrika Hultgren (M) och Pia Edstam (M) föreslår:

  • att landstingsfullmäktige beslutar att starta ett pilotprojekt där man vid ett antal intresserade vårdcentraler utbildar viss befintlig sjukvårdspersonal till hälsocoacher.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-09-19 § 97

                                 *  att anse motionen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av