Projekt för att minska trycket på Medicinakuten i Köping.

Motion LTV 110518

Datum

2011-05-27

Nyckelord

KAK, medicinakuten

Motionärerna Tomas Högström (M), Torsten Källberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Invar Nordén yrkar:

  • att landstingsfullmäktige beslutar att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att, i enlighet med vad som framförs i motionen, starta ett projekt med internmedicinska ronder i KAK utgående från Västmanlands sjukhus Köping.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-04-18 § 46

                                *  att avslå motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av