Förändrad placeringspolicy för pensionsmedel.

Motion LTV 110484

Datum

2011-05-19

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

kapitalförvaltning, pensionsmedel

Motionären Tomas Högström (M) föreslår:

  • att landstingsdirektören får i uppdrag att presentera en ny placeringspolicy för landstingets pensionsmedelsförvaring som ger ökade möjligheter att använda sig av placeringsmodeller knutna till "alternativa placeringar" i placeringspolicyn och att nuvarande maximala gräns höjs från 15% till 30%.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-09-21 § 89

                                   *  att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av