Införande av remissfrihet.

Motion LTV 110454

Datum

2011-05-10

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

akutsjukvård, remissfrihet, specialistvård

Motionären Tomas Högström (M) föreslår:

  • att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att avveckla kravet på läkarhänvisning - remisstvång - till specialistvård i Landstinget Västmanland
  • att ett system med egenremiss införs för specialistsjukvården i Landstinget Västmanland

  • att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att avveckla kravet på läkarhänvisning - remisstvång - till akutsjukvård i Landstinget Västmanland

  • att uppdra till landstingsstyrelsen att återrapportera genomförandet till landstingsfullmäktige 

       -   Landstingsfullmäktige beslutade 2012-04-18 § 45                                     

                                  *  att avslå motionen.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av