En trädgård för rehabilitering och ökat välbefinnande.

Motion LTV 110437

Datum

2011-05-03

Författare

Roy Cederbäck (KD), Malin Gabrielsson (KD), Ingvar Nordén (KD), Anna-Lena Henriksson (KD)

Nyckelord

rehabilitering, utemiljö

Motionärerna Ingvar Nordén  m fl  (KD) föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att ge landstingsstyrelsen i uppdrag:

  • att utreda möjliga platser för en eller flera trädgårdar för rehabilitering samt olika finansieringsalternativ.

      -   Landstingsfullmäktige beslutade 2012-09-19 § 98

                                  *  att anse motionen besvarad.

            

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av