Etablera gästaccess till Internet i Ny Vårdbyggnad!

Motion LTV 110261

Datum

2011-03-17

Författare

Roy Cederbäck (KD), Helena Hagberg (L)

Nyckelord

gästaccess, internet, NVB

Motionärerna Helena Hagberg (FP) och Roy Cederbäck (KD) föreslår:

  • att Gästaccess till Internet etableras till att börja med i hela sjukhuset i Västerås, men att det även planeras för   etablering vid sjukhusen i Sala, Köping och Fagersta.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-23 § 125

                                  *  att bifalla motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av