Upphandla basal hörselrehabilitering - bredda vårdvalet!

Motion LTV 110248

Datum

2011-03-14

Nyckelord

hörselvård, vårdval

      Landstingsalliansen föreslår:

  • att Landstinget Västmanland inför ett system med auktoriserade hörselmottangingar enligt LOV (Lag om valfrihetssystem)

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-04-18 § 44

                                *  att avslå motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av