Matupplevelse med kvalité och mångfald.

Motion LTV 110208

Datum

2011-02-28

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

Bigarrå, Höjdpunkten, personalmat

Motionären Maria Dellham (M) föreslår:

  • att Landstinget låter utreda och föreslå lösningar av såväl utbud som driftsform för Höjdpunkten och Bigarrå vid Centrallasarettet

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-02-22 § 16

                                *  att bifalla motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av