Motioner & Interpellationer

Dokumenttyper:
Status:
Din sökning gav 713 träffar
DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
LTV 100096Vad görs åt överbeläggningarna?Rigmor Åkesson (S)Interpellation2010-02-03
LTV 100102Hur många fasta familjeläkare finns i Fagersta?Niclas Bergström (S)Interpellation2010-02-04
LTV 100106Vad gäller för VKL:s turismsatsning?Elisabeth Löf (S)Interpellation2010-02-05
LTV 100107Vad händer med mark och byggnader vid Tärna folkhögskola?Elisabeth Löf (S)Interpellation2010-02-05
LTV 100116Landstinget kan bli bättre på källsortering!Denise Norström (S)Interpellation2010-02-09
LTV 100260Inrätta ett sprututbytesprogram!Dan Karlsson (V) m.fl.Motion2010-03-25
LTV 100274En gemensam trafikhuvudman för Mälardalen och Bergslagen.Denise Norström (S) m.fl.Motion2010-03-29
LTV 100275IT och elektronik för ett friskare Västmanland.Glenn Andersson (S) m.fl.Motion2010-03-29
LTV 100300Inför hälsokontroller för 40-åringar!Görel Malinaric Korkman (S) m.fl.Motion2010-04-08
LTV 100302Skuldsätts fortfarande barn?Rigmor Åkesson (S)Interpellation2010-04-09
LTV 100303Hur ska Bups resurser räcka både till försök och befintlig verksamhet?Rigmor Åkesson (S)Interpellation2010-04-09
LTV 100360Starta arbetet för en jämlik vård!Dan Karlsson (V) m.fl.Motion2010-04-26
LTV 100511Framtidens läkare utbildas (också) utomlands!Lotta Johansson Arnqvist (V)Interpellation2010-06-09
LTV 100512Vad har hänt med Västerfärnebo läkarmottagning?Glenn Andersson (S)Interpellation2010-06-09
LTV 100514Rutiner för att uppmärksamma äldres akutvårdsbesök.Juha Rundgren (V)Interpellation2010-06-10
LTV 100796Lokalisering av framtida träningsbassäng vid Bergslagssjukhuset.Mats Olander (SjvU) m.fl.Motion2010-10-06
LTV 100797Satsning på hälsoarbeten vid närsjukhusen.Mats Olander (SjvU) m.fl.Motion2010-10-06
LTV 100795Verksamhet vid Köpings lasarett och närsjukhus.Mats Olander (SjvU) m.fl.Motion2010-10-06
LTV 100792Uppföljning av motion om solidarisk fördelning av jourkostnader.Mats Olander (SjvU)Interpellation2010-10-06
LTV 100793Uppföljning av motion om mammografins tillgänglighet?Barbro Norström (SjvU)Interpellation2010-10-06
LTV 100794Utredning av lokaler för Närsjukhuset Sala.Mats Olander (SjvU) m.fl.Motion2010-10-06
LTV 100800Projektet Landstinget Västmanland.Elisabeth Löf (S)Interpellation2010-10-07
LTV 100801Finns inte Landstinget Västmanland kvar i Västmanlandsmusiken?Elisabeth Löf (S)Interpellation2010-10-07
LTV 100802Förvaltningsområdet för finska språket.Juha Rundgren (V)Interpellation2010-10-08
LTV 100854Ekonomisk medicinsk revision av psykiatrins specialistområden.Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2010-10-20
LTV 100853Solidarisk fördelning av jourkostnader.Mats Olander (SjvU) m.fl.Motion2010-10-20
LTV 101037Anställ en hälsoekonom!Malin Gabrielsson (KD)Motion2010-12-15
LTV 110095Webbisar på Landstingets hemsida.Malin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2011-01-28
LTV 110116Förbättra tillgängligheten för medborgare i länet till Centrallasarettet i Västerås!Maria Dellham (M)Interpellation2011-02-04
LTV 110139Om styrkedjans kvalitet.Torsten Källberg (L)Interpellation2011-02-09
LTV 110140Interpellation angående hemsjukvården.Torsten Källberg (L)Interpellation2011-02-09
LTV 110151Konstutställning i Landstingshuset.Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-02-11
LTV 110152Ska Landstinget Västmanland erbjuda praktikplatser?Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2011-02-11
LTV 110208Matupplevelse med kvalité och mångfald.Maria Dellham (M)Motion2011-02-28
LTV 110248Upphandla basal hörselrehabilitering - bredda vårdvalet!Tomas Högström (M) m.fl.Motion2011-03-14
LTV 110261Etablera gästaccess till Internet i Ny Vårdbyggnad!Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2011-03-17
LTV 110335Råd skall ersättas av ting.Ingvar Nordén (KD)Interpellation2011-03-31
LTV 110337Utredningar av bland annat dyslexi och lindrig utvecklingsstörning.Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2011-04-01
LTV 110347Kontantbetalning.Maria Dellham (M)Interpellation2011-04-06
LTV 110350Familjeläkarmottagningen i Hallstahammar.Hans Strandlund (M)Interpellation2011-04-06
LTV 110353Kostnadsfria resor till mammografiundersökning.Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-04-07
LTV 110354Administrativa kostnader för omorganiseringen av hälso- och sjukvården.Maria Dellham (M)Interpellation2011-04-07
LTV 110356Datortomografer i Sala och Fagersta.Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-04-08
LTV 110367Tågtrafiken mellan Västerås och Eskilstuna.Roy Cederbäck (KD)Interpellation2011-04-11
LTV 110386Barnmorskesituationen i Landstinget Västmanland.Anita Lilja Stenholm (L)Interpellation2011-04-14
LTV 110437En trädgård för rehabilitering och ökat välbefinnande.Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2011-05-03
LTV 110454Införande av remissfrihet.Tomas Högström (M)Motion2011-05-10
LTV 110484Förändrad placeringspolicy för pensionsmedel.Tomas Högström (M)Motion2011-05-19
LTV 110518Projekt för att minska trycket på Medicinakuten i Köping.Tomas Högström (M) m.fl.Motion2011-05-27
LTV 110541Hälsocoach i Primärvården.Pia Edstam (M) m.fl.Motion2011-06-08
LTV 110550Parkeringssituationen vid Västmanlands sjukhus Västerås.Sten Linder (M)Interpellation2011-06-09
LTV 110554Tobaksavvänjning för snusare.Johan Widén (M)Interpellation2011-06-09
LTV 110594Förbättrad vård vid ätstörningsproblematik.Pia Edstam (M)Motion2011-06-21
LTV 110604Pilotstudie om barnbokslut.Malin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2011-06-22
LTV 110687Vuxna personer med dyslexi.Malin Gabrielsson (KD)Motion2011-08-16
LTV 110744Inrättande av en särskild överviktsenhet!Maria Dellham (M)Motion2011-08-30
LTV 110770Inför mångsökarmodellen i Västmanland!Sverre Linton (M) m.fl.Motion2011-09-06
LTV 110769Strokevården i Västmanland.Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-09-06
LTV 110774Medicinsk Yoga.Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2011-09-08
LTV 110777Tillämpning av och kunskap om regelverket för HKC´s insatser, LSS, Hälso- och sjukvårdslagen och sjukresor.Ingvar Nordén (KD)Interpellation2011-09-08
LTV 110780Vägrar fimpa - nekas vård!Helena Hagberg (L)Interpellation2011-09-12
LTV 110781Lärdomar av sommarens läge på akuten.Torsten Källberg (L)Interpellation2011-09-12
LTV 110782Samarbetet mellan Kommun och Landsting.Kerstin Falkland (M)Interpellation2011-09-12
LTV 110783Landstingets samarbete med länets kommuner avseende ungas hälsa.Mathias Goldkuhl (M)Interpellation2011-09-12
LTV 110784ADHD-medicinering.Maria Dellham (M)Interpellation2011-09-12
LTV 110867Källsortering vid Landstingets personalmatsal Höjdpunkten.Ingvar Nordén (KD)Interpellation2011-10-10
LTV 110874Avgifter för uteblivet besök på mammografin.Maria Dellham (M)Motion2011-10-12
LTV 110882Ökad telefontillgänglighet för våra patienter.Maria Dellham (M)Interpellation2011-10-13
LTV 110883Arbetar Landstingsmajoriteten för stärkt näringsliv även inom vårdsektorn?Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2011-10-14
LTV 110886Livsstilsskola för patienter med inflammatoriska sjukdomar.Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-10-14
LTV 110887Tågtrafiken Västerås - Stockholm.Gunnar Anell (M)Interpellation2011-10-17
LTV 110888Säkra verksamhetens bemanning NU, innan 40-talisterna blir våra patienter istället för medarbetare!Ida Lindh (L)Interpellation2011-10-17
LTV 110910Ombokning av mammografiundersökningar.Pia Edstam (M)Motion2011-10-19
LTV 110932Register för motioner, interpellationer och enkla frågor på LtV´s hemsida.Andreas Österberg (M)Motion2011-10-27
LTV 110965Upphandlingen av sjukgymnastisk rehabilitering.Torsten Källberg (L)Interpellation2011-11-09
LTV 110969Bemanning i projektet MOFFA, Mobil läkare för hembesök hos företrädesvis äldre.Ingvar Nordén (KD)Interpellation2011-11-10
LTV 110970Privata familjeläkares anslutning till Sjunet.Maria Dellham (M)Interpellation2011-11-10
LTV 110972Förbättringar av entrén till Köpings lasarett.Birgitta Andersson (C) m.fl.Motion2011-11-11
LTV 110979Förskrivning av hjälpmedel till barn inom barn- och ungdomspsykiatrin.Helena Hagberg (L)Interpellation2011-11-14
LTV 110980Samverkan mellan Landstinget Västmanland och Örebro Universitet angående läkarutbildning.Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-11-14
LTV 111002Ge patienterna tillgång till nya forskningsrön om vårdinsater!Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2011-11-21
LTV 111036Redovisningar av program och projekt.Gunnar Björnstad (M)Motion2011-11-30
LTV 111119Kaffemjölk från Lettland!Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-12-21
LTV 111155Felaktiga rättsintygBirgitta Andersson (C)Interpellation2011-12-29
LTV 120093Klimatkompensation för tjänsteresor inom Landstinget Västmanland.Malin Gabrielsson (KD)Motion2012-01-31
LTV 120112Upphandling av Landstingets tobaksavvänjning.Maria Dellham (M)Motion2012-02-02
LTV 120130Fantasilös lunchmeny på Höjdpunkten.Helena Hagberg (L)Interpellation2012-02-08
LTV 120131Hot och Våld.Maria Dellham (M)Interpellation2012-02-08
LTV 120136Ombokning av mammografi.Pia Edstam (M)Interpellation2012-02-09
LTV 120144Dags att samordna stöd till barn och unga med funktionsnedsättning!Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2012-02-13
LTV 120153Försöksverksamhet med SMS-livräddare i Västmanland.Ingvar Nordén (KD)Motion2012-02-14
LTV 120152Landstingets kommunikation med unga.Mathias Goldkuhl (M)Motion2012-02-14
LTV 120206Stamningshjälpmedel.Pia Edstam (M) m.fl.Motion2012-02-23
LTV 120222Möjlighet till fast kontakt, läkarkontakt i primärvården.Göran Nilsson (L)Interpellation2012-02-28
LTV 120314Omvänt tolkbehov.Stig Henriksson (V)Interpellation2012-03-23
LTV 120318Motion angående den goda måltiden inom offentlig sektorBirgitta Andersson (C)Motion2012-03-26
LTV 120356Utmaningsrätt.Anita Lilja Stenholm (L)Interpellation2012-04-04
LTV 120368Café Bigarrås resultat.Maria Dellham (M)Interpellation2012-04-05
LTV 120374Livsstilsmottagningar.Agneta Hesselager (M)Interpellation2012-04-05
LTV 120373Hälsocentra.Asta Matikainen Lecklin (M)Interpellation2012-04-05
LTV 120375Familjeläkarnas folkhälsoarbete.Ulrika Hultgren (M)Interpellation2012-04-05
LTV 120408Ge BUP helhetsansvaret för sina barns hjälpmedel!Helena Hagberg (L)Motion2012-04-16
LTV120413HälsocentraAsta Matikainen Lecklin (M)Interpellation2012-04-18
LTV 120417Ungdomsavtal för framtiden.Helena Hagberg (L)Motion2012-04-20
LTV 120427HBT-certifiering av Landstingets verksamheter.Helena Hagberg (L)Motion2012-04-24
LTV 120431Minska kötiderna till vården - inrätta ett vårdgarantikontor!Tomas Högström (M) m.fl.Motion2012-04-25
LTV 120456Minskning av väntetiderna i specialistsjukvårdenTomas Högström (M)Motion2012-05-03
LTV 120467Äldres psykiska hälsa och vårdbehov.Ingvar Nordén (KD)Interpellation2012-05-07
LTV 120483Vaccination av spädbarn mot hepatit B.Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2012-05-11
LTV 120507Blodtillgång under sommarenBirgitta Andersson (C)Interpellation2012-05-21
LTV 120528Inrättande av patientlotsarTomas Högström (M) m.fl.Motion2012-05-23
LTV 120564Vad hände med Livsstilsskolan?Barbro Larsson (C)Interpellation2012-06-01
LTV 120582Barn och elever i behov av stöd.Anita Lilja Stenholm (L)Interpellation2012-06-07
LTV 120680Sömnapnémottagning.Maria Dellham (M)Motion2012-07-02
LTV 120808Clinical Innovation Fellowships vid Västmanlands sjukhusBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2012-08-29
LTV 120809Uppföljning av programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.Kerstin Falkland (M)Interpellation2012-08-29
LTV 120834Alkohol- och drogtest av personal.Anita Lilja Stenholm (L)Interpellation2012-09-05
LTV 120845Vad händer med Västmanlandsmusiken i Sala?Roy Cederbäck (KD)Interpellation2012-09-07
LTV 120847Rätten till fast vårdkontakt och mångsökare.Maria Dellham (M)Interpellation2012-09-07
LTV 120848Innovation i ett helhetsperspektiv.Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2012-09-10
LTV 120873Motion angående miljökompensering.Birgitta Andersson (C)Motion2012-09-12
LTV 120945Landsbygdssäkra politiska beslut i Landstinget VästmanlandBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2012-10-05
LTV 120957Interpellation angående anslutnintg till BUSA-registretHelena Hagberg (L)Interpellation2012-10-09
LTV 120969Flytt av Gryta palliativa enhetBirgitta Andersson (C)Interpellation2012-10-10
LTV 120974Sortering av avfallBarbro Larsson (C)Interpellation2012-10-12
LTV 120975Möjlighet till att betala mat vid väntan på akuten?Barbro Larsson (C)Interpellation2012-10-12
LTV 120977Statistiska referensgrupper.Tomas Högström (M)Interpellation2012-10-12
LTV 120983Dialog vid upphandlingRoy Cederbäck (KD)Interpellation2012-10-12
LTV 120976Personalens bemötande av vårdsökande vid akutmottagningen.Sten Linder (M)Interpellation2012-10-12
LTV 120987Etablering av sjukvårdsmottagning för hemlösa i Köping.Tomas Högström (M) m.fl.Motion2012-10-15
LTV 120984Valfrihetssystem inom specialistvården.Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2012-10-15
LTV 120999Samarbetsmodell mellan Landstingets psykiatriska öppenvård och Socialtjänsten i Västerås.Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2012-10-18
LTV 121040Införande av Klarspråk i Landstinget VästmanlandBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2012-10-24
LTV 121118Mer flexibel hantering av hörselapparater samt inkludera hörselavgifter i HögkostnadsskyddetIda Lindh (L)Motion2012-11-12
LTV 121116En rättvisare tillgänglighet till Landstingets hemsida.Ida Lindh (L)Motion2012-11-12
LTV 121117Läsplattan sparar kronor.Ida Lindh (L)Motion2012-11-12
LTV 121110Underlag för den uppskattade kostnadsutvecklingen under 2013Ida Lindh (L)Interpellation2012-11-12
LTV 121111StrokerehabiliteringAnita Lilja Stenholm (L)Interpellation2012-11-12
LTV 121115Ta fram en plan för att förbättra könsbalansen inom landstingetIda Lindh (L)Motion2012-11-12
LTV 121258Registrering av hjärtstatare/defibrillatorerIda Lindh (L)Motion2012-12-17
LTV 121280Marknadsföring för Västmanlands teaterBirgitta Andersson (C)Interpellation2012-12-20
LTV 121300Prova innovationsvänlig upphandling för ökad effektivitet och stärkt näringsliv!Malin Gabrielsson (KD)Motion2012-12-21
LTV 130029Remisser från företagshälsovårdenTomas Högström (M)Motion2013-01-07
LTV 130044Se över inflödet av patienter till barnakutenRoy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2013-01-10
LTV 130054Praktik för läkarstuderandeBirgitta Andersson (C)Interpellation2013-01-14
LTV 130110E-rationalisering av Landstinget Västmanlands protokoll.Andreas Weiborn (M)Motion2013-01-29
LTV 130139Valfrihetssystem inom medicinsk fotvård.Tomas Högström (M)Interpellation2013-02-04
LTV 130151Användningen av doulor vid Västmanlands sjukhusBirgitta Andersson (C)Interpellation2013-02-06
LTV 130152Strategisk tågkompetens.Torsten Källberg (L)Interpellation2013-02-06
LTV 130153HemgångsrådMaria Dellham (M)Interpellation2013-02-06
LTV 130159StrålsäkerhetRoy Cederbäck (KD)Interpellation2013-02-07
LTV 130160Hur mår länets ambulanser?Roy Cederbäck (KD)Interpellation2013-02-07
LTV 130163Hur belönas extra vårdinsatser i primärvården?Helena Hagberg (L)Interpellation2013-02-08
LTV 130164MOFFA i ett helhetsperspektivAnna-Lena Henriksson (KD)Interpellation2013-02-11
LTV 130223Upprätthållande av rökfria zonerBarbro Larsson (C)Interpellation2013-02-21
LTV 130379"Att göra en svår sak värre"Roy Cederbäck (KD)Interpellation2013-04-02
LTV 130391Systematiskt arbete kring allergier.Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2013-04-05
LTV 130394Beslut som leder till förändrat ersättningssystem.Helena Hagberg (L)Interpellation2013-04-05
LTV 130395Vem sätter hastighetsgränsen för elrullstolar?Helena Hagberg (L)Interpellation2013-04-05
LTV 130397Kontroll mot brottsregister vid nyanställning.Sverre Linton (M)Interpellation2013-04-08
LTV 130398Förebyggande tandvård i skolorna.Maria Dellham (M)Interpellation2013-04-08
LTV 130399Fakturahantering inom Folktandvården.Maria Dellham (M)Interpellation2013-04-08
LTV 130421Motion angående att göra landstingets diarium tillgängligt på InternetSverre Linton (M)Motion2013-04-11
LTV 130485Mer flexibilitet på blodgivningscentralernaBirgitta Andersson (C)Interpellation2013-05-08
LTV 130551Fria resor för pensionärer.Ida Lindh (L)Motion2013-05-24
LTV 130677HyrläkareAgneta Hesselager (M)Interpellation2013-06-28
LTV 130711Motion angående Skultuna vårdcentralMaria Dellham (M)Motion2013-07-17
LTV 130755Utbildningsinsatser för att förbättra bemötandet av våldsutsatta kvinnor och deras barn.Helena Hagberg (L)Motion2013-08-19
LTV 130759Kontanthanteringen i Landstinget Västmanland.Maria Dellham (M)Interpellation2013-08-20
LTV 130789Införande av Lucas i länets ambulanser.Birgitta Andersson (C)Interpellation2013-09-02
LTV 130802Bisfenol A.Birgitta Andersson (C)Interpellation2013-09-04
LTV 130805Sjuksköterskesituationen på Västmanlands sjukhusHelena Hagberg (L)Interpellation2013-09-04
LTV 130806Killars självskadebeteende ökar.Helena Hagberg (L)Interpellation2013-09-04
LTV 130810Valmöjligheter, men hur gör man?Roy Cederbäck (KD)Interpellation2013-09-05
LTV 130811Kvalitetskontrollen vid upphandlingar.Roy Cederbäck (KD)Interpellation2013-09-05
LTV 130812Vem har tillgång till Landstingets information?Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2013-09-05
LTV 130814Remisstvång.Pia Edstam (M)Interpellation2013-09-05
LTV 130890Motion om ett Hälsolyft för alla anställda.Andreas Weiborn (M)Motion2013-09-30
LTV 130891Interpellation angående hyrläkare.Agneta Hesselager (M)Interpellation2013-09-30
LTV 130924LED är i tiden - modernisera belysningen.Birgitta Andersson (C)Motion2013-10-07
LTV 130929Hur mycket vård får de patienter som vårdas på Rättspsyk i Sala?Barbro Larsson (C)Interpellation2013-10-09
LTV 130934HBT-certifiering av länets ungdomsmottagningar.Helena Hagberg (L)Interpellation2013-10-09
LTV 130935Förtydligandet av "icke-vinstdrivande vårdföretag".Helena Hagberg (L)Interpellation2013-10-09
LTV 130933Låt Kompetenscentrum för hälsa ta fram program om rökavvänjning!Helena Hagberg (L) m.fl.Motion2013-10-09
LTV 130937Nattpersonalens möjligheter att delta i utbildningar.Tomas Högström (M)Interpellation2013-10-10
LTV 130941Anlita hackers i Landstinget Västmanland!Birgitta Andersson (C)Interpellation2013-10-11
LTV 130944Handledning vid introduktion av sjuksköterskor.Maria Dellham (M)Interpellation2013-10-11
LTV 130945Vem har tillgång till Landstingets information? (fortsättning på tidigare inlämnad interpellation).Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2013-10-11
LTV 130946Landstingets brist på medicinska sekreterare.Ida Lindh (L)Interpellation2013-10-11
LTV 130994Förbättrad cykelparkering vid Västmanlands sjukhus.Birgitta Andersson (C) m.fl.Motion2013-10-24
LTV 130993Dags att starta en "Afasikurs" vid Tärna folkhögskola!Birgitta Andersson (C)Motion2013-10-24
LTV 131028Allt fler drabbas av leversvikt!Helena Hagberg (L)Interpellation2013-11-04
LTV 131043Samarbete MDH - Landstinget när det gäller ekonomistudenter?Mathias Goldkuhl (M)Interpellation2013-11-07
LTV 131042Bemanningsläget på förlossningen.Johan Widén (M)Interpellation2013-11-07
LTV 131049Föräldrastödsamtal som förebyggande metod.Roy Cederbäck (KD)Interpellation2013-11-08
LTV 131046Kultur ska vara tillgänglig för alla!Helena Hagberg (L)Interpellation2013-11-08
LTV 131045Folktandvårdskliniken Adelsö´s flytt till Bäckby.Helena Hagberg (L)Interpellation2013-11-08
LTV 131050Finansiering av ombyggnation Barnkliniken.Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2013-11-09
LTV 131051Neuropsykologiska mottagningen.Agneta Hesselager (M)Interpellation2013-11-10
LTV 131066Vidga Handikappcentrums uppdrag till att även omfatta vuxna!Helena Hagberg (L)Motion2013-11-13
LTV 131069Motion om en likabehandlingspolicySverre Linton (M)Motion2013-11-15
LTV 131217Hot och våld mot förtroendevalda.Maria Dellham (M)Interpellation2013-12-17
LTV 131215Inrätta äldrevårdscentraler (ÄVC) för äldre!Helena Hagberg (L)Motion2013-12-18
LTV 140028Mobil verksamhet för enklare vård och förebyggande hälsokontroller.Malin Gabrielsson (KD)Motion2014-01-08
LTV140084Synliggör nyttan med ägarråden!Hans Strandlund (M)Interpellation2014-01-21
LTV 140132BU-hälsans uppdrag.Maria Dellham (M)Interpellation2014-02-04
LTV 140130Var tog vårdgarantins medel vägen?Helena Hagberg (L)Interpellation2014-02-04
LTV 140141Remisstvånget till specialistvården.Tomas Högström (M)Interpellation2014-02-06
LTV 140145Redovisning av planer och programarbete för ekonomi i balans.Gunnar Björnstad (M)Interpellation2014-02-07
LTV 140147Angående landstingets ekonomi.Sverre Linton (M)Interpellation2014-02-10
LTV 140293Kostnadsfri sjukvård i Landstinget Västmanland, utvärdering och kostnader för personer som vistas i landet trots avslag på asylansökan.Börje Brandhill (SD)Interpellation2014-03-13
LTV 140312Angående lättakutenTomas Högström (M)Interpellation2014-03-19
LTV 140308SäkerhetsnålenBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2014-03-19
Ltv 140331Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel.Birgitta Andersson (C)Motion2014-03-24
LTV 140185Blodgivningen vid Västmanlands sjukhusJoakim Widell (KD)Interpellation2014-03-24
LTV 140354Kan MOFFA-verksamheten utvecklas?Birgitta Andersson (C)Interpellation2014-03-27
LTV 140406När är det personalens tur?Roy Cederbäck (KD)Interpellation2014-04-07
LTV 140431Missbruksvården för unga i länetMaria Dellham (M)Interpellation2014-04-11
LTV 140432Gällande medel till Barn- och ungdomshälsanHelena Hagberg (L)Interpellation2014-04-11
LTV 140435Bristen på tandsköterskorMaria Dellham (M)Interpellation2014-04-11
LTV 140430Angående landstingets nya bageriMaria Dellham (M)Interpellation2014-04-11
LTV 140428Angående SMS-larm vid hjärtstoppIngvar Nordén (KD)Interpellation2014-04-11
LTV 140450Laddstolpar med avgiftsfri parkering i anslutning till Västmanlands sjukhusJohan Widén (M)Motion2014-04-15
LTV 140436Möjligheterna till förtäring på förlossningenJohan Widén (M)Interpellation2014-04-17
LTV 140540Landstinget Västmanland och världens alla apparMalin Gabrielsson (KD)Motion2014-05-13
LTV 140651Parkeringsytor vid Västmanlands sjukhus VästeråsMaria Dellham (M)Interpellation2014-06-03
LTV140657Interpellation angående landstingets ansvar för ledamöternas valbarhetStig Henriksson (V)Interpellation2014-06-04
LTV 140658Om interprofessionell utbildning i teamBirgitta Andersson (C)Interpellation2014-06-04
LTV 140728Om kreativa och kulturella näringarMalin Gabrielsson (KD)Motion2014-06-17
LTV 140909Motion ang. patientavgifternaTomas Högström (M)Motion2014-07-31
LTV 141190Interpellation om självmorden i VästmanlandBarbro Larsson (C)Interpellation2014-09-15
LTV 141189Interpellation om kompetens på akutmottagningarnaBarbro Larsson (C)Interpellation2014-09-15
LTV 141367Interpelation om avskaffande av lagen om vårdvalHelena Hagberg (L)Interpellation2014-10-08
LTV 141396Interpellation om dett finns hopp för bättre samverkan mellan skola och vårdIngvar Nordén (KD)Interpellation2014-10-13
LTV 141397Interpellation om sjuksköterskebristenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2014-10-13
LTV 141395Interpellation om överviktsenhetenMaria Dellham (M)Interpellation2014-10-13
LTV 141398Interpellation om landstingets roll på arbetsmarknadenSverre Linton (M)Interpellation2014-10-13
LTV 141623Interpellation om att inkludera särskolan i undersökningen som sammanställs i rapporten "Liv och hälsa ung"Helena Hagberg (L)Interpellation2014-11-06
LTV 141624Interpellation om utebliven kömiljardHelena Hagberg (L)Interpellation2014-11-06
LTV 141662Interpellation bakgrundskontroll av anställda i landstingetMaria Liljedahl (SD)Interpellation2014-11-13
LTV 141661Interpellation om grund- och ingångslöner för sjuksköterskorMaria Liljedahl (SD)Interpellation2014-11-13
LTV 141684Interpellation om Barn och ungdomspsykiatrin uppfyller vårdgarantinTomas Högström (M)Interpellation2014-11-18
LTV 141722Motion om omskärelse av pojkar på andra grunder än medicinskaMaria Liljedahl (SD) m.fl.Motion2014-11-21
LTV 141927Motion om kompetensväxlingMaria Dellham (M)Motion2014-12-22
LTV 150060Motion om inrättande av resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsaMaria Liljedahl (SD) m.fl.Motion2015-01-15
LTV 150110Interpellation om elsanerade rumStephanie Bruksgård (M)Interpellation2015-01-22
LTV 150112Motion om systematisk kompetensutvecklingMalin Gabrielsson (KD)Motion2015-01-23
LTV 150113Motion om drivkraft för de interna utbildarnaMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-01-23
LTV 150111Motion om etablering av kreativa centrum för utbildning, forskning och innovationMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-01-23
LTV 150172Interpellation om införande av rotavirusvaccination i vaccinationsprogrammetBirgitta Andersson (C)Interpellation2015-02-03
LTV 150176Interpellation om landstingets personalpolitikHelena Hagberg (L)Interpellation2015-02-03
LTV 150182Interpellation om asylhälsaAnita Lilja Stenholm (L)Interpellation2015-02-04
LTV 150184Interpellation om landstingets plan angående våld i nära relationerHelena Hagberg (L)Interpellation2015-02-04
LTV 150189Interpellation om samordnad individuell vårdplan i Landstinget VästmanlandBarbro Larsson (C)Interpellation2015-02-05
LTV 150188Interpellation om situationen på barnklinikenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2015-02-05
LTV 150198Interpellation om vårdnära serviceMaria Dellham (M)Interpellation2015-02-06
LTV 150197Interpellation om uppföljning av innovationsvänlig upphandlingMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2015-02-06
LTV 150241Motion om överdriven byråkrati och administrationHans Eljansbo (M)Motion2015-02-17
LTV 150252Motion om landstingets finansförvaltningspolicySverre Linton (M)Motion2015-02-20
LTV 150300Motion om patienters integritet i väntrummenMaria Dellham (M)Motion2015-03-03
LTV 150335Motion om att ta tillvara nyanländas kompetens i vårdenTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-03-10
LTV 150339Motionom digitala vårdcentralerJenny Landernäs (M)Motion2015-03-11
LTV 150340Motion om landstinget i sociala medierJenny Landernäs (M)Motion2015-03-11
LTV 150341Motion om chattfunktion för psykiatrinMikael Andersson Elfgren (M)Motion2015-03-11
LTV 150440Motion om vårdnära serviceMaria Dellham (M)Motion2015-03-31
LTV 150468Interpellation om familjecentrum i KolsvaMaria Liljedahl (SD)Interpellation2015-04-09
LTV 150475Interpellation om landstingets programarbeteGunnar Björnstad (M)Interpellation2015-04-10
LTV 150479Interpellation om sömnapnémottagningMaria Dellham (M)Interpellation2015-04-10
LTV 150481Interpellation om uppvärmning av Västmanlands sjukhus VästeråsJohan Widén (M)Interpellation2015-04-10
LTV 150482Interpellation om fysisk aktivitet på receptMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2015-04-10
LTV 150474Interpellation om rökanvänjningAnita Lilja Stenholm (L)Interpellation2015-04-10
LTV 150485Interpellation om SårvårdscentrumHelena Hagberg (L)Interpellation2015-04-12
LTV 150484Interpellation om ätstörningsvårdMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2015-04-12
LTV 150492Motion om mellanvårdsplatserIda Lindh (L) m.fl.Motion2015-04-13
LTV 150575Inför gemensam modell för specialistutbildning av sjuksköterskorMalin Gabrielsson (KD)Motion2015-04-30
LTV 150618Motion om webbaserad tjänst fö överbliven utrustning och möblerMalin Gabrielsson (KD)Motion2015-05-11
LTV 150684Interpellation om ambulanssjukvårdens tillgång till journalhanteringssystemet CosmicBirgitta Andersson (C)Interpellation2015-05-19
LTV 150701Motion angående att erbjuda vård till fler patienterMikael Andersson Elfgren (M)Motion2015-05-20
LTV150718Interpellation om namnbyten inom landstingets verksamheterMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2015-05-26
LTV150746Interpellation om landstingets HR-funktionStephanie Bruksgård (M)Interpellation2015-06-01
LTV150745Interpellation om patienter med skyddad identitetStephanie Bruksgård (M)Interpellation2015-06-01
LTV 150744Interpellation om mänskliga rättigheter vid upphandlingHelena Hagberg (L)Interpellation2015-06-01
LTV 150901Motion om minskat antal ledamöter i landstingsfullmäktigeSverre Linton (M) m.fl.Motion2015-06-29
LTV 150941Motion om utvärdering av mobil familjeläkarenhetMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-07-08
LTV 150964Motion om höjd extra ersättning vid natttjänstgöringTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-07-20
LTV 150986Motion om att införa vårdval inom psykoterapinTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-07-29
LTV 150996Motion om inrättande av en ny uppföljningsfunktion inom centrum för HRSverre Linton (M) m.fl.Motion2015-08-05
LTV151014Interpellation om rökavvänjning ur ett genusperspektivAnita Lilja Stenholm (L)Interpellation2015-08-12
LTV 151043Motion om utveckling av den dagkirurgiska verksamheten vid Västmanlands sjukhus KöpingTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-08-19
LTV 151045Motion om införande av akutbilar inom psykiatrinMaria Liljedahl (SD)Motion2015-08-20
LTV 151049Motion om införande av kostnadsfri behandling av paradontit/tandlossningMaria Liljedahl (SD)Motion2015-08-20
LTV151079Interpellation angående gynekologisk cellprovskontrollMaria Dellham (M)Interpellation2015-08-24
LTV 151082Motion om att öppna upp landstingets dataBirgitta Andersson (C)Motion2015-08-25
LTV 151081Motion om it-stöd för äldre vårdpersonalMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-08-25
LTV151097Interpellation angående digitalt högkostnadsskyddSverre Linton (M)Interpellation2015-08-27
LTV151103Interpellation angående skillnader i elevers hälsaBirgitta Andersson (C)Interpellation2015-08-28
LTV151149Interpellation om akutläkare till VästeråsMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2015-09-08
LTV 151153Motion om tydliggörande och samlande av landstingets arbete för mänskliga rättigheterIda Lindh (L) m.fl.Motion2015-09-08
LTV151163Interpellation om sena avbokningar inom vårdenStephanie Bruksgård (M)Interpellation2015-09-09
LTV151175Interpellation om beredningen för invånardialogStephanie Bruksgård (M) m.fl.Interpellation2015-09-11
LTV151177Interpellation om teaterns publiksiffrorAndreas Weiborn (M)Interpellation2015-09-11
LTV 151251I väntan på ambulansBirgitta Andersson (C)Interpellation2015-09-29
LTV 151256Motion om standardiserade vårdförlopp inom psykiatrinMaria Liljedahl (SD)Motion2015-09-30
LTV 151284Seniormottagningar och äldrevårdscentralerHelena Hagberg (L)Interpellation2015-10-06
LTV 151286Landstingets personalpolitikMaria Dellham (M)Interpellation2015-10-07
LTV 151295Motion om nolltolerans mot oskuldskontrollerMaria Liljedahl (SD)Motion2015-10-08
LTV 151294LövhagaTomas Högström (M)Interpellation2015-10-08
LTV 151304Förlorad tjänstepensionBarbro Larsson (C)Interpellation2015-10-09
LTV 151311Diarium på nätetSverre Linton (M)Interpellation2015-10-12
LTV 151432Tandvårdens roll i arbetet mot våld i nära relationerIda Lindh (L) m.fl.Motion2015-11-02
LTV 151443Om kortbetalningSverre Linton (M)Interpellation2015-11-04
LTV 151452Reklam i kollektivtrafikenSverre Linton (M)Interpellation2015-11-05
LTV 151463Skultuna vårdcentralMaria Dellham (M)Interpellation2015-11-06
LTV 151454Underlätta för mottagandet av asylsökandeBarbro Larsson (C)Interpellation2015-11-06
LTV 151460Om styrande dokument i landstingetJenny Landernäs (M)Interpellation2015-11-06
LTV 151462Famlijecentralen i SalaMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2015-11-06
LTV 151461Det ideella engagemanget i flyktingsituationenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2015-11-06
LTV 151456Motion om skälig tjänstepensionBarbro Larsson (C)Motion2015-11-06
LTV151637Interpellation om 134 nya ungdomsjobb inom vårdenSverre Linton (M) m.fl.Interpellation2015-12-14
LTV 151720Motion om att bilda ett rättspsykiatricentrum i SalaTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-12-28
LTV 160034Fasa ut hyrläkare i primärvårdenMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-01-07
LTV 160092Motion- Dags att öppna Landsstingsstyrelsens mötenBirgitta Andersson (C)Motion2016-01-15
LTV160119Interpellation om personal som saknar legitimationMaria Dellham (M)Interpellation2016-01-20
LTV160122Interpellation angående reservvattenAndreas Weiborn (M)Interpellation2016-01-21
LTV160121Interpellation om avbokningsregler inom Västmanlands sjukhusStephanie Bruksgård (M)Interpellation2016-01-21
LTV160131Interpellation om shemaläggningStephanie Bruksgård (M)Interpellation2016-01-22
LTV160181Interpelation om upphandling av BergslagssjukhusetHelena Hagberg (L)Interpellation2016-01-28
LTV160187Interpellation om ansvaret för patienter vid sjukresor och överlämningMaria Dellham (M)Interpellation2016-01-29
LTV160204Interpellation om vad som händer efter nedläggning av familjepedagogerna i KAK?Birgitta Andersson (C)Interpellation2016-02-01
LTV160217Interpellation om kontroll av anställdas belastningsregisterMaria Liljedahl (SD)Interpellation2016-02-02
LTV160222Interpellation om återsökning av medel från migrationsverketBirgitta Andersson (C)Interpellation2016-02-03
LTV160234Interpellation om införande av SMS-livräddare i VästmanlandIngvar Nordén (KD)Interpellation2016-02-05
LTV 160247Förebyggande arbetsmiljöarbete inom Landstinget VästmanlandAnita Lilja Stenholm (L)Motion2016-02-08
LTV 160298Ge ersättare rätt att delta i utbildningGustaf Eriksson (C)Motion2016-02-17
LTV 160379Motion angående sena avbokningarStephanie Bruksgård (M)Motion2016-03-02
LTV 160406Fler händer i vårdenIda Lindh (L) m.fl.Motion2016-03-08
LTV 160412Låt Västmanlänningarna få vara delaktiga i storregionsfråganMaria Liljedahl (SD) m.fl.Motion2016-03-09
LTV 160423Väntetider på urologklinikenSusanne Henning Aihonen (M)Interpellation2016-03-11
LTV 160451Behandling av depression i primärvårdenMaria Liljedahl (SD)Interpellation2016-03-15
LTV160466Hur ser framtiden ut för Clownetterna?Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2016-03-16
LTV 160488Visa ledarskap för integrationen i VästmanlandMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-03-22
LTV 160565Upphandling av bergsslagssjukhusetHelena Hagberg (L)Interpellation2016-04-06
LTV160567Sambandet sjukfrånvaro - arbetsmiljöAnita Lilja Stenholm (L)Interpellation2016-04-07
LTV 160571Kan fler specialistbedömningar göras inom primärvårdenIngvar Nordén (KD)Interpellation2016-04-07
LTV 160572Vad händer med tredje ambulansen i fagersta?Birgitta Andersson (C)Interpellation2016-04-07
LTV 160574Angående utbildningsbokslutMaria Dellham (M)Interpellation2016-04-07
LTV 160575Varför så få stödpersoner i Västmanland?Barbro Larsson (C)Interpellation2016-04-07
LTV 160583Angående hot och våld mot ambulanspersonalJohan Widén (M)Interpellation2016-04-08
LTV 160585Medfinansiering av sjukskrivningarSverre Linton (M)Interpellation2016-04-10
LTV 160598Erbjud hemsjukvården tillgång till CosmicMaria Dellham (M)Motion2016-04-13
LTV 160624Motion om införande av chattfunktion i Patientnämnden VästmanlandMikael Andersson Elfgren (M) m.fl.Motion2016-04-18
LTV 160687Motion om Införande av akutbil inom psykiatrinMaria Liljedahl (SD)Motion2016-04-26
LTV 160732Stärk patienternas inflytande med patientföreträdareBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2016-05-09
LTV 160763Stärk barnhälsovården i VästmanlandMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-05-16
LTV 160785Motion om centraliserad smittspårningStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2016-05-18
LTV160867Interpellation om elbilarJohan Widén (M)Interpellation2016-06-01
LTV 160874Interpellation om kravet att vara legitimerad sjuksköterska för att söka tjänst som sektionsledare/enhetschefStephanie Bruksgård (M)Interpellation2016-06-01
LTV 160894Interpellation om hur lönsam blir landstingets solelsatsning?Birgitta Andersson (C)Interpellation2016-06-08
LTV160893Interpellation om hälsoekonomi inom Landstinget VästmanlandBirgitta Andersson (C)Interpellation2016-06-08
LTV160910Interpellation om nya primärvårdsgränser för fysioterapiMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2016-06-10
LTV 160993Allmänpolitisk debatt i fullmäktigeMikael Andersson Elfgren (M)Motion2016-06-23
LTV 161041Drogtester för körkortstillståndMaria Dellham (M)Motion2016-07-04
LTV 161053En Västmanlands-app för e-tjänsterTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-07-08
LTV 161068Stölder på Västerås sjukhusMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2016-07-13
LTV 16107515 kömiljoner för att korta vårdköernaTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-07-15
LTV 161099Inför LOV inom fysioterapinMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-07-25
LTV 161120Inför natt- och helgtjänsterTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-08-03
LTV 161157134 utlovade ungdomsjobbSverre Linton (M)Interpellation2016-08-15
LTV 161158Mat på sjukhus ska vara trygg och säker för alla - överalltMalin Gabrielsson (KD)Motion2016-08-15
LTV 161185UtmaningsrättMikael Andersson Elfgren (M)Motion2016-08-22
LTV 161253Förbättra flödet på akuten i KöpingMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2016-09-05
LTV 161260Bonus till medarbetare vid rekrytering av kollegaAnita Lilja Stenholm (L)Motion2016-09-06
LTV 161278Rökfritt Sverige 2025 - Slutspelet har börjat - Landstinget Västmanland bör gå med!Birgitta Andersson (C)Interpellation2016-09-08
LTV 161279Angående bristen på handledare för ST-läkareMaria Dellham (M)Interpellation2016-09-08
LTV 161287Angående personer som har bytt juridiskt kön men inte gjort könskorrigeringStephanie Bruksgård (M)Interpellation2016-09-09
LTV 161288Angående hot och våld på arbetsplatsenStephanie Bruksgård (M)Interpellation2016-09-09
LTV 161289Angående sommaren på akutenGunnar Björnstad (M)Interpellation2016-09-09
LTV 161290Angående förvaring av avlidna på Västerås sjukhusMaria Dellham (M)Interpellation2016-09-09
LTV 161293När införs e-frikort?Helena Hagberg (L)Interpellation2016-09-11
LTV 161294Angående förberedelse för bildande av storregionGunnar Björnstad (M)Interpellation2016-09-11
LTV 161385Låt studieförbunden bidra till en bättre folkhälsa - För alla, i hela länetBirgitta Andersson (C)Motion2016-09-28
LTV 161429Ojämlik hjärtsjukvårdCarina Sjölund (M)Interpellation2016-10-07
LTV 161517Stoppa artiklar som innehåller mikroplasterBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2016-10-24
LTV 161553Sjukreselinje till mammografiundersökning och aortascreeningBirgitta Andersson (C)Interpellation2016-10-31
LTV 161623Inför ersättning för rondning i särkilda boendenHelena Hagberg (L)Motion2016-11-09
LTV 161630Angående slutenvården inom BUPStephanie Bruksgård (M)Interpellation2016-11-10
LTV 161644Förnya recept och boka läkartid till sina tonåringarMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2016-11-14
LTV 161777Behandla alla vårdcentraler likaJenny Landernäs (M)Motion2016-12-08
LTV 161795Digitala läkarbesökAsta Matikainen Lecklin (M) m.fl.Motion2016-12-12
LTV 161850Försäljning av catering till privatpersonerMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2016-12-12
LTV 161849Tydligare information om "egen vårdbegäran" på landstingets hemsidaHelena Hagberg (L)Interpellation2016-12-19
LTV 161857Inför lättakuter med standardiserat digitalt processverktyg inom Landstinget VästmanlandMaria Liljedahl (SD)Motion2016-12-20
LTV 161880Fakturor i sjukvårdenMaria Dellham (M)Motion2016-12-22
LTV 161879Utred ny sträckning för bussen till Västerås sjukhusMaria Dellham (M)Motion2016-12-22
RV 170146Tärna folkhögskola och ett effektivt miljöarbeteJohan Widén (M)Interpellation2017-01-05
RV 170161Införande av sprututbytesprogramHelena Hagberg (L)Motion2017-01-09
RV 170195Säkra kompetensen på barnklinikenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2017-01-13
RV 170224Sjukresa vid permisson i samband med sjukhusvård?Birgitta Andersson (C)Interpellation2017-01-17
RV 170248Det är dags för en regional livsmedelsstrategiBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2017-01-23
RV 170328En sammanhållen färdtjänst i VästmanlandHelena Hagberg (L)Motion2017-02-01
RV 170330E-hälsa, läkarkonsultation via webbenMaria Liljedahl (SD)Interpellation2017-02-02
RV 170334Angående bassängträning i rehabiliteringssyfte upphörMaria Dellham (M)Interpellation2017-02-02
RV 170340Om nedläggning av NEP-teamenHelena Hagberg (L)Interpellation2017-02-03
RV 170356Hitta rätt i regionens kartdjungelJenny Landernäs (M)Motion2017-02-07
RV 170361Västmanland behöver en regional överrenskommelseMalin Gabrielsson (KD)Motion2017-02-07
RV 170366Angående brist på samordning av sjukresorMaria Dellham (M)Interpellation2017-02-07
RV 170478Hjärt- och lungräddning för barnCarina Sjölund (M)Motion2017-02-24
RV 170546Inför steg 1-utbildning för grundläggande psykoterapiBirgitta Andersson (C)Motion2017-03-08
RV 170566Återta städning inom vårdgivande enheter i egen regiMaria Liljedahl (SD)Motion2017-03-13
RV 170617Region Västmanlands klädpolicy ska vara fri från religiösa och politiska symbolerMaria Liljedahl (SD)Motion2017-03-17
RV 170621Se till helheten - för patienternas och personalens skullMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2017-03-20
RV 170662Inför självinskrivning inom psykiatrinIngvar Nordén (KD)Motion2017-03-27
RV 170709Bristande kommunikation på ortopedklinikenSusanne Henning Aihonen (M)Interpellation2017-03-30
RV 170732DigitaliseringGunnar Björnstad (M)Interpellation2017-04-04
RV 170738Inför IT-rond efter förebild från BlekingesjukhusetMaria Liljedahl (SD)Motion2017-04-05
RV 170735Framtida blodtappning i Västmanland?Birgitta Andersson (C)Interpellation2017-04-05
RV 170740Forskningssatsning inom psykiatrin och primärvårdenTomas Högström (M)Motion2017-04-06
RV 170751En regional livsmedelsstrategiMagnus Ekblad (C)Interpellation2017-04-07
RV 170750Bemanningen av ambulansen i sommarElin Johansson (M)Interpellation2017-04-07
RV 170756Tillgång till journaler för 1177Mohammed Rashid (M)Interpellation2017-04-10
RV 170755Statistik och uppföljning av sjukfrånvaroStephanie Bruksgård (M)Interpellation2017-04-10
RV 170821Gör måltiden till en del av vårdenMalin Gabrielsson (KD)Motion2017-04-19
RV 170750Angående bemanningen av ambulansen i sommarElin Johansson (M)Interpellation2017-04-19
RV 170908Erbjuda kvinnor 60+ undersökning för livmoderhalscancerAnita Lilja Stenholm (L)Motion2017-05-03
RV 170912Försök med crowdfunding inom kulturverksamhetenAndreas Weiborn (M) m.fl.Motion2017-05-03
RV 170907Säkerhet i bussarCarina Sjölund (M)Interpellation2017-05-03
RV 170937Inför drogtester för anställda inom Region VästmanlandStephanie Bruksgård (M)Motion2017-05-05
RV 170995Skapa en ny arbetstidsmodell för sjuksköterskorMaria Liljedahl (SD)Motion2017-05-19
RV 171934Om program mot hedersrelaterat våld.Anita Lilja Stenholm (L)Motion2017-06-23
RV 171183Inrätta ett barn och ungdomspsykiatriskt centrumTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-06-26
RV 171217Angående enheter som fått kritik av IVOStephanie Bruksgård (M)Interpellation2017-07-03
RV171243Vem tar ansvar för barns psykosomatiska besvär?Malin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2017-07-07
RV171264Skärpt vårdgaranti för ökad tillgänglighetTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-07-11
RV 171280Inför digitala brevlådor i Region VästmanlandAndreas Weiborn (M) m.fl.Motion2017-07-18
RV 171315En central avbokningsfunktionTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-08-03
RV 171327Återinförande av Regionens dagAndreas Weiborn (M) m.fl.Motion2017-08-09
RV 171326Angående stängda vårdplatser på neonatalavdelningenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2017-08-09
RV 171352Anslut regionen till SkattekollenJenny Landernäs (M) m.fl.Motion2017-08-15
RV 171376Om AH-teamets journalföringMaria Dellham (M)Interpellation2017-08-23
RV 171386Utöka självservicen inom Region VästmanlandCarina Sjölund (M)Motion2017-08-24
RV 171440Angående hot och våld i vårdmiljöerMaria Dellham (M)Interpellation2017-09-04
RV 171452Om projektet "Samordnade insatser mellan barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringscentrum för barn med misstänkt autismspektrumtillstånd".Helena Hagberg (L)Interpellation2017-09-05
RV 171470Motion angående Västmanland som försöksregion för gårdsförsäljningMikael Andersson Elfgren (M)Motion2017-09-06
RV 171499Angående VFU för sjuksköterskestudenterMaria Dellham (M)Interpellation2017-09-11
RV 171507Upphandla ny teknik inom CGM-området för bättre diabetesvård för ungaMaria Liljedahl (SD)Motion2017-09-12
RV 171529Vad gäller angående vårdgarantin i Region Västmanland?Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2017-09-14
RV 171543Beredningen för invånardialogs uppdragMohammed Rashid (M)Interpellation2017-09-15
RV 171544Hanteringen av narkotikaklassade preparat på vårdavdelningarStephanie Bruksgård (M)Interpellation2017-09-15
RV 171545Kommunikation mellan patienter och vårdpersonalAndreas Weiborn (M)Interpellation2017-09-15
RV 171676Barns tillgång till utredning gällande dyslexiMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2017-10-05
RV 171717Skälig tjänstepension - när då?Barbro Larsson (C)Interpellation2017-10-11
RV 171718Hur lång tid ska ett röntgensvar ta?Barbro Larsson (C)Interpellation2017-10-11
RV 171722Finns ekonomiska beräkningar för att uppfylla Nationella riktlinjerBirgitta Andersson (C)Interpellation2017-10-12
RV 171813Angående skötsel av grönområden och vägnät fö Region Västmanlands räkningTomas Högström (M)Interpellation2017-10-26
RV 171888Finns politiskt ledarskap för Region Västmanlands roll i den regionala utvecklingspolitiken?Birgitta Andersson (C)Interpellation2017-11-08
RV 171903Angående arbetet med energihandlingsplanenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2017-11-10
RV 170237Eldriven kollektivtrafik nuGunnar Björnstad (M) m.fl.Motion2017-12-01
RV 172065Inför screening för pappadepressionGustaf Eriksson (C)Motion2017-12-06
RV 171906Angående läkare knuten till ätstörningsenhetenStephanie Bruksgård (M)Interpellation2017-12-13
RV 172138Angående outnyttjad bassäng i FagerstaMaria Dellham (M)Interpellation2017-12-13
RV 172207Angående antibiotikaresistenta bakterierMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2017-12-22
RV180121Gratis eller subventionerat vaccin mot TBEBengt-Åke Nilsson (L)Motion2018-01-18
RV180173Erbjud avancerad hemsjukvård för barn i VästmanlandHelena Hagberg (L)Motion2018-01-24
RV 180218Angående elsanerat rum på Medicinsk Akutvårdsavdelning på Västmanlands sjukhus VästeråsStephanie Bruksgård (M)Interpellation2018-01-31
RV 180242Vad hände med KUB-test för alla?Birgitta Andersson (C)Interpellation2018-02-05
RV 180246Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning, GDPRMaria Dellham (M)Interpellation2018-02-06
RV 180250Sänkt lön för Västmanlands viktigaste jobbBarbro Larsson (C)Interpellation2018-02-06
RV 180259Kompetensbehovet inom barnsjukvården - vad har hänt?Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2018-02-07
RV 180262Angående Region Västmanlands beredskap vid mässlingsutbrottMaria Liljedahl (SD)Interpellation2018-02-07
RV 180434Hur går det egentligen med frågan om afasihus i Västmanland?Helena Hagberg (L)Interpellation2018-03-06
RV 180450Erbjuda digitala remisser vid egen vårdbegäranCarina Sjölund (M)Motion2018-03-08
RV 180484Hur ska Region Västmanland lösa bristen på narkossjuksköterskor?Helena Hagberg (L)Interpellation2018-03-12
RV 180631Angående överviktsoperationerMaria Dellham (M)Interpellation2018-04-03
RV 180637Angående sjukhusundervisning för barn och unga.Mikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2018-04-04
RV 180701Kompetensutveckla undersköterskor genom att erbjuda fler studielön under sjuksköterskeutbildningenStephanie Bruksgård (M)Motion2018-04-12
RV 180722Hemtest frö HPV till kvinnor som uteblir från gynekologisk cellprovtagning.Maria Liljedahl (SD)Motion2018-04-16
RV 180748Inrätta en projektgrupp för att utreda förutsättningarna till rehabilitering för afatiker.Helena Hagberg (L)Motion2018-04-20
RV 180824Utbilda kockar vid Tärna FolkhögskolaMalin Gabrielsson (KD)Motion2018-05-03
RV 180895Flexibelt stopp på kvälls- och nattbussarna.Gunnar Björnstad (M) m.fl.Motion2018-05-17
RV 180911Angående obetalda fakturorMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2018-05-21
RV 180977Angående personalbrist på sjukhusen i Västmanland inför sommaren 2018.Stephanie Bruksgård (M)Interpellation2018-05-31
RV 181004Bättre struktur och evidens för innovationer och energieffektiviseringarMalin Gabrielsson (KD)Motion2018-06-05
RV 181217Arrangera kurs i svenska för vård- och färdtjänstpersonalMalin Gabrielsson (KD)Motion2018-07-10
RV 181223Extra satsning för att kapa vårdköerTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-07-11
RV 181256Angående buss 65 och avstängningen av hållplatser.Barbro Larsson (C)Interpellation2018-07-19
RV 181275Angående digital vårdgarantiTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-07-31
RV 181287Återinför nattillägget och inför nya former för tjänstgöringTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-03
RV181287Motion om att återinföra nattillägget och införa nya former för tjänstgöring.Tomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-03
RV181347Motion om att den kommunala vården och sjukvården ska ha samma journalsystemTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-17
RV181372Motion om att ta glesbygdsmedicinen till VästmanlandMalin Gabrielsson (KD)Motion2018-08-22
RV 181458Interpellation angående mer svenskt kött i sjukhusmatenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2018-09-05
RV187050Motion om patientens livskvalitet efter kommunaliseringen av hemsjukvårdenElisabeth Wäneskog (KD)Motion2018-10-18
RV181831Interpellation angående väntetider inom Barn- och ungdomspsykiatrinMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2018-11-01
RV181882Interpellation angående stängda vårdplatser på palliativa enhetenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2018-11-09
RV181888Interpelllation angående genomlysningen av mödrahälsovårdenStephanie Bruksgård (M)Interpellation2018-11-11
RV181889Interpellation angående säkerheten för ögonpatienternaMaria Dellham (M)Interpellation2018-11-11
RV-181897Motion om flerårigt frikort för kroniskt sjukaHans Jansson (V)Motion2018-11-12
RV181890Interpellation angående obetalda patientavgifterAnna Nygren (M)Interpellation2018-11-12
RV181891Interpellation angående etablering av lågtröskelmottagningHans Jansson (V)Interpellation2018-11-12
RV181906Interpellation om antalet regionrådJohanna Ritvadotter (V)Interpellation2018-11-12
RV181925Motion om att införa 80-90-100 som arbetstidsmodellHans Jansson (V) m.fl.Motion2018-11-13
RV181928Interpellation angående fast vårdkontaktHans Jansson (V)Interpellation2018-11-14
RV181929Interpellation angående ansvar för frågor om jämlikhet, jämställdhet och mångfaldHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2018-11-14
RV181961Motion om att avskaffa onödiga reglerStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2018-11-19
RV181987Interpellation om telefontiderIngvar Nordén (KD)Interpellation2018-11-21
RV181985Motion om att låta patienten kunna se vem som ringerAnna Nygren (M) m.fl.Motion2018-11-22
RV182013Motion om talarstatistikJohanna Ritvadotter (V) m.fl.Motion2018-11-26
RV182003Motion om införande av patientlotsarTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-11-26
RV182008Interpellation om förändringar i LOUHans Jansson (V)Interpellation2018-11-26
RV182017Interpellation angående avgiftsfri kollektivtrafik på sommarlovetHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2018-11-27
RV182028Interpellation angående privata vårdaktörerMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2018-11-29
RV182039Interpellation angående journalsystemet CosmicAnna Nygren (M)Interpellation2018-12-01
RV182040Interpellation angående VFU för sjuksköterskestudenter anordnat via MDHStephanie Bruksgård (M)Interpellation2018-12-01
RV182162Motion om att debitera sena avbokningarStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2018-12-20
RV190051Interpellation om hyrpersonalMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2019-01-03
RV190081Interpellation om trygghet och säkerhet för färdtjänstresenärerHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-01-09
RV190087Motion om allergikonsulent för barnMalin Gabrielsson (KD)Motion2019-01-10
RV190123Interpellation om falska dokumentHans Jansson (V)Interpellation2019-01-16
RV190134Motion om att se över ersättningssystemet/kapiteringen till primärvårdenHans Jansson (V)Motion2019-01-17
RV190180Motion om förbättrad löneutveckling,arbetsmiljö samt höjd status för ambulanspersonalJaneth Persson (SD) m.fl.Motion2019-01-24
RV190220Interpellation om (TNE) Tillnyktringsenheten?Hans Jansson (V)Interpellation2019-01-30
RV190227Interpellation angående drogscreening av patienter på allmänpsykiatriska mottagningar inom Region VästmanlandStephanie Bruksgård (M)Interpellation2019-01-31
RV190230Interpellation angående finansiering av kultursatsningarTomas Högström (M)Interpellation2019-01-31
RV190231Interpellation angående att Västmanlands Sjukhus Västerås tappar i rankingAnna Nygren (M)Interpellation2019-01-31
RV190232Interpellation angående kallelser till mammografiundersökningMohammed Rashid (M)Interpellation2019-01-31
RV190233Interpellation om vård på rätt vårdnivå inom RättspsykiatrinHans Jansson (V)Interpellation2019-01-31
RV190234Interpellation om mobilt omhändertagande inom psykiatrinHans Jansson (V)Interpellation2019-01-31
RV190238Motion om mellanvård inom barn och ungdomspsykiatrinMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2019-02-01
RV190277Interpellation angående magoperationerSilvana Enelo-Jansson (M)Interpellation2019-02-06
RV190283Interpellation om full tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.Fredrik Stockhaus (V)Interpellation2019-02-07
RV190295Interpellation om publikt och tillgängligt sjukhusbibliotek.Heidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-02-08
RV190298Interpellation om oklarheter i ansvar gällande sjuka barnMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2019-02-08
RV190374Motion om skyddsväst till ambulanspersonalenJenny Landernäs (M) m.fl.Motion2019-02-21
RV190421Motion angående Västmanland som försöksregion för gårdsförsäljningMikael Andersson Elfgren (M)Motion2019-03-01
RV190444Interpellation om fler regiondrivna vårdcentralerHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-03-06
RV190468Interpellation om arbets- och vårdmiljö inom Vuxenpsykiatrin VästeråsHans Jansson (V)Interpellation2019-03-08
RV190475Interpellation om regionens arbete med HBTQ-frågorJohanna Ritvadotter (V)Interpellation2019-03-08
RV190460Interpellation om brist på specialistvård i Västmanland inom vanliga kvinnosjukdomarMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2019-03-08
RV190499Motion om en regional politik för hälsosam vikt för barn och ungaMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2019-03-13
RV190614Interpellation angående sommaravtalFredrik Stockhaus (V)Interpellation2019-03-22
RV190610Motion om inrättande av jämställdhetsprisPratima Åslund (V) m.fl.Motion2019-03-22
RV190616Interpellation angående bemanningen av ambulansen i sommarMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2019-03-25
RV190644Motion om införande av akutbilar inom psykiatrinMaria Liljedahl (SD)Motion2019-03-29
RV190641Motion om införande av HPV-vaccin för pojkarMaria Liljedahl (SD) m.fl.Motion2019-03-29
RV190672Interpellation angående timanställdaNiklas Strand (V)Interpellation2019-04-03
RV190670Motion om oklarheter i ansvar för sjuka barnMalin Gabrielsson (KD)Motion2019-04-03
RV190680Interpellation om hanteringen av narkotikaklassade preparat på vårdavdelningarStephanie Bruksgård (M)Interpellation2019-04-05
RV190681Interpellation om vårdskadorAnna Nygren (M)Interpellation2019-04-05
RV190683Interpellation om utökad tjänstgöringsgrad för Västerås Sinfonietta samt konstnärlig personal på Västmanlands teaterStephanie Bruksgård (M)Interpellation2019-04-05
RV190684Interpellation om första linjens psykiatriHans Jansson (V)Interpellation2019-04-05
RV190686Interpellation om mat och kultur i VästmanlandElisabeth Wäneskog (KD)Interpellation2019-04-05
RV190682Interpellation om effekter av införandet av samlad serviceMaria Dellham (M)Interpellation2019-04-05
RV190690Motion om drogtester för anställda inom Region VästmanlandStephanie Bruksgård (M)Motion2019-04-05
RV190734Motion om översyn av avgifter för digital telefonuppföljningAnna Nygren (M)Motion2019-04-12
RV190749Motion om att ge sjukhusets ordningsvakter tillgång till radiokommunikationStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2019-04-16
RV190949Interpellation om Region Västmanlands förmåga att ta emot IS-terroristerJaneth Persson (SD)Interpellation2019-05-21
RV190970Motion om gratis mensskydd för tjejerHans Jansson (V) m.fl.Motion2019-05-22
RV191045Motion angående sexuell exploatering av barn och ungaMikael Andersson Elfgren (M)Motion2019-06-04
RV20190610Motion om att låta Region Västmanland bli en fristad för förföljda konstnärerJohanna Ritvadotter (V)Motion2019-06-10
RV191208Interpellation om hot och våld mot vårdpersonalStephanie Bruksgård (M)Interpellation2019-06-27
RV191269Motion angående drönare i framtidens sjukvårdJenny Landernäs (M)Motion2019-07-09
RV191272Motion angående digitala vård och svarstiderStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2019-07-10
RV191364Interpellation om otryggheten i VästmanlandMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2019-08-08
RV191383Motion angående placera kunskap och innovation mitt i verksamhetenMalin Gabrielsson (KD)Motion2019-08-12
RV191384Motion angående förtroendemannaorganisationen inom Region VästmanlandHans Jansson (V)Motion2019-08-12
RV191391Interpellation om förskrivningar av ADHD-medicin till barn och ungaIngvar Jonsson (SD)Interpellation2019-08-14
RV191393Motion angående att införa anställningsstopp för administratörerTomas Högström (M)Motion2019-08-14
RV191397Motion angående att utreda förutsättningar för att tillämpa Borgholmsmodellen inom primärvårdenJaneth Persson (SD) m.fl.Motion2019-08-15
RV191461Interpellation om införande av barnkonventionen som lagHans Jansson (V)Interpellation2019-08-27
RV191459Motion angående behandla alla vårdcentraler likaJenny Landernäs (M)Motion2019-08-27
RV191475Interpellation om övergång från barn- till vuxenvårdJohanna Ritvadotter (V)Interpellation2019-08-28
RV191486Motion om att införa regional koldioxidbudgetJohanna Ritvadotter (V) m.fl.Motion2019-08-30
RV191493Interpellation angående utjämningssystemets konsekvenser för VästmanlandTomas Högström (M)Interpellation2019-09-02
RV191494Interpellation om vårdnära serviceteam och fleximatMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2019-09-02
RV191496Interpellation om jämställd medicinsk behandling i VästmanlandHans Jansson (V)Interpellation2019-09-02
RV191503Interpellation om unga läkares och läkarstudenters situationElisabeth Wäneskog (KD)Interpellation2019-09-04
RV191520Interpellation angående barns tillgänglighet till psykiatrisk vårdHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-09-06
RV191542Motion angående uteblivna besök inom hälso- och sjukvårdenMikael Andersson Elfgren (M) m.fl.Motion2019-09-12
RV191418Motion angående värdighetsgaranti för regionens serviceresorJenny Landernäs (M) m.fl.Motion2019-09-19
RV191652Interpellation angående biljett-/avgiftssystem på VL:s bussarHans Jansson (V)Interpellation2019-10-07
RV191653Interpellation angående fritt sjukhusvalHans Jansson (V)Interpellation2019-10-07
RV191664Motion om barns tillgång till dyslexiutredningarMalin Gabrielsson (KD)Motion2019-10-08
RV191673Interpellation angående folkbildning och konkurrens på ojämlika villkor på TärnaStephanie Bruksgård (M)Interpellation2019-10-09
RV191674Interpellation om Västmanlands mödravårdMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2019-10-09
RV191681Interpellation angående vårdmomsenMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2019-10-10
RV191680Interpellation angående listning på vårdcentralerAnna Nygren (M)Interpellation2019-10-10
RV191690Interpellation angående beredningen för invånardialogJohanna Ritvadotter (V)Interpellation2019-10-11
RV191689Interpellation angående brist på sjukvårdsmaterialHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-10-11
RV181717Motion angående att skapa en fungerande primärvård i VästmanlandTomas Högström (M) m.fl.Motion2019-10-15
RV191757Interpellation om läkemedelsförskrivningen till patienter via NätläkareMohammed Rashid (M)Interpellation2019-10-23
RV 181831Interpellation angående väntetider inom Barn- och ungdomspsykiatrinMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2019-11-01
RV191835Interpellation angående regiondrivna vårdcentraler på intraprenadHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-11-06
RV191842Motion om försök med crowdfunding inom kulturverksamhetenStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2019-11-08
RV188888Interpellation angående genomlysningen av mödrahälsovårdenStephanie Bruksgård (M)Interpellation2019-11-12
RV191859Motion om tolkkostnader i Region VästmanlandMikael Andersson Elfgren (M)Motion2019-11-12
RV191881Motion om möjlighet för synskadade att boka ledsagare i förväg på Västerås sjukhusMaria Liljedahl (SD)Motion2019-11-14
RV191867Interpellation om status på datorerna i Region VästmanlandIngvar Jonsson (SD)Interpellation2019-11-18
RV191909Motion om kompetenslyft om endometriosJohanna Ridderström (KD)Motion2019-11-19
RV191943Interpellation om motionssvar arbetstidsmodell 80-90-100Hans Jansson (V)Interpellation2019-11-28
RV191955Motion om att införa vårdval inom psykoterapiMikael Andersson Elfgren (M)Motion2019-11-29
RV191977Interpellation om dåligt fungerande sänghissar på Västmanlands sjukhus VästeråsJaneth Persson (SD)Interpellation2019-12-03
RV191981Interpellation om regionens beredskap avseende materialHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-12-04
RB192059Interpellation om instruktioner-nytta eller onödigt arbeteAnna Nygren (M)Interpellation2019-12-17
RV192096Motion om att upptäcka övergreppsbilder på barn på regionens datorerJenny Landernäs (M)Motion2019-12-20
RV200057Interpellation om jämställdhetsintegrering i Region VästmanlandJohanna Ritvadotter (V)Interpellation2020-01-07
RV200072Motion om hälso- och sjukvård till personer som befinner sig i Sverige utan tillståndStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2020-01-08
RV200119Interpellation om när det blir ordning på varuförsörjningenHåkan Freijd (M)Interpellation2020-01-17
RV200143Interpellation om hyrpersonalMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2020-01-20
RV200168Interpellation om att Västmanlands sjukhus Västerås tappar i rankingGunnar Björnstad (M)Interpellation2020-01-23
RV200194Interpellation angående väntetider vid vuxenpsykiatriska mottagningar i VästeråsStephanie Bruksgård (M)Interpellation2020-01-27
RV200245Interpellation om avancerad hemsjukvård i hemmet för barnMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2020-02-05
RV200250Interpellation om rasism mot vårdpersonalHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2020-02-05
RV200251Interpellation om planering av neddragning av persontågsturer på linje 54Pratima Åslund (V)Interpellation2020-02-05
RV200252Interpellation angående tydligare ansvar för fiberutbyggnaden i hela landetPratima Åslund (V)Interpellation2020-02-05
RV200259Interpellation om arbetet med full tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningFredrik Stockhaus (V)Interpellation2020-02-07
RV200260Interpellation om otillgänglig och oanvändbar självincheckning inom sjukvårdenFredrik Stockhaus (V)Interpellation2020-02-07
RV200264Motion om vårdcentralernas öppettiderStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2020-02-11
RV200324Motion om kortare AT-tjänstgöringElisabeth Wäneskog (KD)Motion2020-02-24
RV200352Interpellation med anledning av riskerna vid kusinföräldraskapMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2020-02-27
RV200357Motion om att minska andelen dödfödda barnHans Jansson (V) m.fl.Motion2020-03-02
RV200373Interpellation med anledning av vårdgarantienhetenHåkan Freijd (M)Interpellation2020-03-04
RV200374Interpellation med anledning av vård på rätt vårdnivå även inom RättspsykiatrinHans Jansson (V)Interpellation2020-03-04
RV200377Interpellation med anledning av det ökade hotet och våldet mot vårdpersonalenIngvar Jonsson (SD)Interpellation2020-03-04
RV200375Motion om införande av äldrevårdsmottagningarAnna Nygren (M)Motion2020-03-04
RV200670Motion om lipödemPratima Åslund (V) m.fl.Motion2020-05-11
RV200689Motion angående att besvara nämndinitiativ i tidTomas Högström (M) m.fl.Motion2020-05-14
RV200701Interpellation angående regionens hantering av Västerås flygplatsTomas Högström (M)Interpellation2020-05-19
RV200711Motion om psykisk ohälsa i samband med covid-19 krisenHans Jansson (V) m.fl.Motion2020-05-20
RV200715Motion om att slopa karensdagen för regionens anställdaHans Jansson (V) m.fl.Motion2020-05-20
RV200774Interpellation angående växande vårdskuldAnna Nygren (M)Interpellation2020-06-04
RV200775Motion om upplysning om vårdens kostnaderAnna Nygren (M)Motion2020-06-04
RV200777Interpellation om tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningarMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2020-06-05
RV200869Motion om HPV-självtest till alla kvinnor i VästmanlandStephanie Bruksgård (M)Motion2020-06-29
RV200895Motion om ökad kännedom om patientföreningar och funktionsrättsorganisationerMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2020-07-07
RV200917Motion om tryggheten för personal inom hälso- och sjukvården i Region VästmanlandMikael Andersson Elfgren (M)Motion2020-07-14
RV200923Motion om opartisk utredning av äldres covid-vårdElisabeth Wäneskog (KD)Motion2020-07-15
RV200939Interpellation om ojämlik vård i VästmanlandMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2020-07-22
RV200962Interpellation om jämställdhetsintegrering i Region VästmanlandJohanna Ritvadotter (V)Interpellation2020-07-30
RV200968Motion om Västmanlands beredskapMikael Andersson Elfgren (M)Motion2020-08-04
RV200973Interpellation om IVO-anmälan efter förlossningsskadorJohanna Ritvadotter (V)Interpellation2020-08-07
RV200980Interpellation om förtroende och tillit i samband med neuropsykiatriska utredningarHans Jansson (V)Interpellation2020-08-11
RV200986Motion om co-paymentTomas Högström (M) m.fl.Motion2020-08-11
RV201035Motion om enkät till patienter om vårdkvalitet, bemötande och kostJaneth Persson (SD) m.fl.Motion2020-08-26
RV201047Interpellation om ätstörningar hos barn och ungaHans Jansson (V)Interpellation2020-08-27
RV201067Interpellation om förvaltning av statsbidraget för förlossningsvård och kvinnors hälsaMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2020-09-02
RV201068Interpellation om plan för covid-rehabiliteringElisabeth Wäneskog (KD)Interpellation2020-09-02
RV201072Interpellation om somatisk undersökning före psykisk diagnosIngvar Jonsson (SD)Interpellation2020-09-02
RV201076Interpellation om vård av fallolyckspatienterAnna Nygren (M)Interpellation2020-09-03
RV201081Interpellation om tidigare igångsättning för gravida kvinnor i VästmanlandStephanie Bruksgård (M)Interpellation2020-09-04
RV201085Interpellation om regionens ansvar för en hållbar läkemedelsproduktionHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2020-09-07
RV201133Interpellation om pendlarkort daglig verksamhetLouise Eriksson (SD)Interpellation2020-09-17
RV201173Interpellation om förändringar inom vuxenpsykiatrinStephanie Bruksgård (M)Interpellation2020-09-30
RV201211Interpellation om 30-minutersregelnMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2020-10-07
RV201224Interpellation om avveckling av självhjälpsgrupperHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2020-10-09
RV201225Interpellation om neuropsykiatriska utredningar inom BUPHans Jansson (V)Interpellation2020-10-09
RV201226Interpellation om följsamhet till avgifter inom primärvårdsprogrammetHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2020-10-09
RV201227Interpellation om remiss till transutredningJohanna Ritvadotter (V)Interpellation2020-10-09
RV201237Interpellation om uppföljning av vårdnära serviceMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2020-10-09
RV201242Interpellation om avslutade vårdkontakter och återsända remisser vid ombokade uteblivna besökAnna Nygren (M)Interpellation2020-10-09
RV201595Motion om barnmorskemottagning onlineMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2020-11-09
RV201609Interpellation om covid-19 och Downs syndromLouise Eriksson (SD)Interpellation2020-11-11
RV201630Motion om klimatnödlägePratima Åslund (V) m.fl.Motion2020-11-13
RV201657Motion om foodtrucks vid sjukhusenMalin Gabrielsson (KD)Motion2020-11-20
RV210051Motion om munskydd för medarbetareElisabeth Wäneskog (KD)Motion2021-01-07
RV210119Interpellation om alternativa utförareMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2021-01-28
RV210149Interpellation om omorganisation inom VuxenpsykiatrinHans Jansson (V)Interpellation2021-02-04
RV210150Interpellation om Västerås flygplatsTomas Högström (M)Interpellation2021-02-04
RV210151Interpellation om personalsituationen inom covid-vårdenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2021-02-04
RV210159Interpellation om sjukresorHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2021-02-05
RV210175Motion om plan för att återskapa besöksnäringenMalin Gabrielsson (KD)Motion2021-02-10
RV210261Interpellation om vårdplatser inom vuxenpsykiatrinHans Jansson (V)Interpellation2021-03-02
RV210262Interpellation om lågtröskelmottagningHans Jansson (V)Interpellation2021-03-02
RV210287Motion om delägarskap i Västerås flygplatsTomas Högström (M) m.fl.Motion2021-03-10
RV210344Interpellation om ersättning till nätläkarbolagFredrik Stockhaus (V)Interpellation2021-03-24
RV210343Interpellation om hållplatsutropFredrik Stockhaus (V)Interpellation2021-03-24
RV210359Motion om sjuknärvaroHans Jansson (V) m.fl.Motion2021-03-25
RV210402Interpellation om jämlika vårdavgifterAnna Nygren (M)Interpellation2021-04-06
RV210393Motion om slopat fribelopp även efter pandeminTomas Högström (M) m.fl.Motion2021-04-06
RV210394Motion om att korta väntetiderna till 1177 Vårdguiden på telefonStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2021-04-06
RV210400Motion om ersättning för digitala vårdbesökHans Jansson (V) m.fl.Motion2021-04-06
RV210401Motion om gräddfiler i sjukvårdenHans Jansson (V) m.fl.Motion2021-04-06
RV210415Interpellation om behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin BUPMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2021-04-09
RV210177Motion om mål för kris- och katastrofberedskap i Region VästmanlandMikael Andersson Elfgren (M)Motion2021-04-11
RV210445Interpellation om hållbarhetsarbete och Agenda 2030Pratima Åslund (V)Interpellation2021-04-15
RV210479Motion om en utbildningsavdelning för äldrevårdMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2021-04-27
RV210528Motion om destinationsutveckling.Malin Gabrielsson (KD)Motion2021-05-07
RV210605Motion om erbjudande om catch-up-vaccination mot HPV.Stephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2021-05-31
RV210635Interpellation om covid-19-vaccin till sommarvikarierAnna Nygren (M)Interpellation2021-06-04
RV210716Motion om medicinsk jämförelse barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomsmedicinMalin Gabrielsson (KD)Motion2021-07-01
RV210757Motion om god mödrahälsovård oavsett bostadsortMalin Gabrielsson (KD)Motion2021-07-22
RV210780Motion om hemställan till regeringen att staten ska ta över samtliga vårdkostnader som drabbar regionen på grund av grovt kriminellt våld som är lagfört av polisen.Janeth Persson (SD) m.fl.Motion2021-08-11
RV210783Motion om upphandling av mammografiundersökningarAnna Nygren (M)Motion2021-08-16
RV210791Interpellation om väntetider till ortopedenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2021-08-20
RV210817Motion om införande av allmän screening av prostatacancerIngvar Jonsson (SD)Motion2021-08-26
RV211002Interpellation om hanteringen av Västerås flygplatsTomas Högström (M)Interpellation2021-09-06
RV211007Interpellation om sammanhållen journalföringHåkan Freijd (M)Interpellation2021-09-09
RV211009Interpellation om Västmanlandsmusikens SinfoniettaStephanie Bruksgård (M)Interpellation2021-09-09
RV211010Interpellation om digitala svarstider i specialistvårdenAnna Nygren (M)Interpellation2021-09-09
RV211013Interpellation om barnmorskorMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2021-09-09
RV211017Interpellation om träningsbassängerPernilla Danielsson (M)Interpellation2021-09-10
RV211018Interpellation om självincheckning på vårdcentralPernilla Danielsson (M)Interpellation2021-09-10
RV211014Motion angående vaccination av medarbetare i offentlig sektorMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2021-09-10
RV211052Motion om införande av förmånskort i kollektivtrafiken för regionens anställdaPratima Åslund (V) m.fl.Motion2021-09-30
RV211053Motion om hälso- och sjukvårdens ekonomiska svårigheterJohanna Ritvadotter (V) m.fl.Motion2021-09-30
RV211054Motion om idéburet företagande inom Region Västmanland.Hans Jansson (V) m.fl.Motion2021-09-30
RV211056Motion om om budget och kostnadskontrollTomas Högström (M) m.fl.Motion2021-10-01
RV211071Motion om kultur- och föreningsbidragStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2021-10-05
RV211072Motion om etableringsersättning vid nyetablering av vårdcentral.Mikael Andersson Elfgren (M)Motion2021-10-07
RV211088Interpellation om vad Region Västmanland gjort för att hejda ökningen av kriminella miljöerMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2021-10-08
RV211091Interpellation angående Preexpositionsprofylax (PrEP)Johanna Ritvadotter (V)Interpellation2021-10-08
RV211092Interpellation angående läkemedel för alkoholberoendeHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2021-10-08
RV211094Interpellation angående personalparkeringsproblem utanför Västerås sjukhusAnna Nygren (M)Interpellation2021-10-08
RV211093Interpellation angående omplacering av ovaccinerad personal att omplacerasJenny Landernäs (M)Interpellation2021-10-14

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av